Alış Satış
EURO TL TL
USD TL TL
Altın (gr.) TL TL
SARAYONU


İhtiyar Heyeti

İHTİYAR HEYETİ Eskiden köyümüzde köy halkının ve luzumu halinde muhtar heyetinin akıl danıştığı, yaşlı sözü dinlenir,otoriter ve tecrübeli insanlara derlerdi. Bu insanların halk arasında belli bir yeri ve saygınlığı vardı.Bu saygınlık günümüze doğru geldikçe azalarak devam etmiş,günümüzde ise yok denecek kadar azalmıştır. Çevremizde yozlaşan kültüre rağmen duraydalı olarak; bizlerde bu yozlaşmadan nasibimizi alsakta, yinede çevremize göre en az etkilenen köylerden olmak bir nebzede olsa bizlere teselli vermektedir.

Şimdi köyümüzde ihtiyar amcalarımız dedelerimiz ne yapıyor dersek; Artık bizler onları bu yozlaşmış kültüre alıştırdık. Geçmişe özlem duyarak ve bizlerden saygı bekleyerek yaşamaya; hayatlarının son deminde bedenen ve ekonomik olarak bari rahat bir hayat sürmeye çalışmaktadırlar.

Bizlere düşen görev ise Babalarımıza Annelerimize Dedelerimize Ebelerimize saygıda kusur etmeden, onları incitmeden.onları önemseyerek. onlara değer verdiğimizi hissettirerek. bizleri bu zamana kadar onların yetiştirip büyüttüğünü unutmadan, Dinimizin bu husustaki kurallarını göz önüne alarak büyüklerimize en iyi şekilde davranarak onların hayır duasını almalıyız.                                                                                                       


Yazan: MUHAMMET KÜÇÜKYAMAN